Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το το 1987 στα Δωδεκάνησα με έδρα το νησί της Ρόδου με εξειδίκευση στη πώληση ,εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων, ενεργή δραστηριοποίηση σε θέματα σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο το ευρύτερο φάσμα των τηλεπικοινωνιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι κατασκευασμένα με βάση όλα τα απαραίτητα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και κατέχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία για την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης για voice και data με πιστοποίηση δικτύου. Αναλαμβάνουμε την εμπεριστατωμένη μελέτη, την αναβάθμιση, την εγκατάσταση την συντήρηση και την υποστήριξη των συστημάτων επικοινωνιών και ειδικότερα των τηλεφωνικών κέντρων για εταιρείες, ξενοδοχεία, μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, γραφεία καθώς και εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικών προγραμμάτων μουσικής σε ξενοδοχειακές μονάδες.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Λειτουργούμε ως μονάδες και ως σύνολο με απόλυτο σεβασμό και προσήλωση στις αξίες μας, με ειλικρίνεια και ευθύνη σε σχέση με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συναδέλφους μας. Αποτελούμε πρότυπα στον χώρο μας, γνωρίζοντας ότι ο καθένας μας μπορεί να προσθέσει πραγματική αξία στην επιχείρησή μας. Η εταιρία από την ίδρυσή της έως σήμερα παρουσιάζει μια σταθερή ετήσια αύξηση που κυμαίνεται από 8-11% ως αναφορά το πελατολόγιο της και των συντηρήσεων. Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Κ. Τσάτσου 7 στην πόλη της Ρόδου όπου λειτουργούν τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης με πλήρη μηχανοργάνωση , αποθήκη υλικών , εργαστήριο και εκθεσιακό χώρο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η καινοτομία, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η διαρκής εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τους οδηγούς μας με σκοπό την καλύτερη και ευρύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας Η e-multicom είναι στελεχωμένη από ανθρώπους με εμπειρία και αγάπη για το αντικείμενο τους που συνεχώς εκπαιδεύει και ενημερώνει ώστε να προσφέρουν άμεσα της καλύτερες δυνατές λύσεις και προτάσεις για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Η εμπειρία μας πηγάζει από τη συμμετοχή μας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση και στην συνέχεια την υποστήριξη μεγάλων έργων, σε αυτόνομα συστήματα ή δικτυακά.

ΣΤΟΧΟΣ

Στοχεύουμε τις προσπάθειές μας στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας και την υπέρβαση των προσδοκιών τους Εστιάζουμε την προσοχή μας - μετά την πώληση, στην σωστή και πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης των πελατών μας με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Επιδίωξή μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τεχνολογία αιχμής στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών , η περαιτέρω επέκταση στα γύρο νησιά και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες μας.Η e-multicom έδινε και δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών της και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Για τον λόγο αυτό η μακρόχρονη πείρα των ανθρώπων της e-multicom υπόσχεται την καλύτερη δυνατή λύση για την προστασία της επένδυσης του πελάτη, με στόχο την απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού του.