ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Μελέτη του χώρου και των απαιτήσεων σας

Προτάσεις για την εφαρμογή, την εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων των τηλεφωνικών κέντρων

Τοποθέτηση και προγραμματισμός τηλεφωνικού κέντρου

Προγραμματισμός τηλεφωνικών κέντρων και αναλογικών & ψηφιακών συσκευών, προγραμματισμός λογισμικών των υπολογιστών

Έλεγχος καλής λειτουργίας

Έλεγχος τηλεφωνικών συσκευών για να λειτουργούν σε υψηλές ταχύτητες και έλεγχος των λειτουργιών του κέντρου

Συμβόλαια συντήρησης

Υπάρχει η δυνατότητα συμβολαίου απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης, για την μείωση ακόμα περισσότερο του χρόνου ανταπόκρισης του τεχνικού τμήματος.