ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η επιχείρηση μας, πάντα δίπλα στους πελάτες της, αναλαμβάνει την αναβάθμιση, επισκευή και έλεγχο του σταθερού τους ηλεκτρονικού υπολογιστή, του laptop τους και των περιφερειακών τους.
Ελέγχουμε ,επισκευάζουμε και, αναβαθμίζουμε τον παλιό σας υπολογιστή
Αφήστε τους τεχνικούς μας να αναλάβουν με την εμπειρία τους και τον επαγγελματισμό τους οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, από την επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και αφαίρεση ιών μέχρι την ανάκτηση δεδομένων.